Fıtık Cerrahisi

İçindekiler
1. Genel Tanım

Fıtık Cerrahisi Genel Tanım

Ne Tür Fıtıklar Laparoskopik Cerrahi İle Ameliyat Edilir?

  • Kasık fıtıkları (İnguinal Herni)
  • Göbek fıtıkları (Umblikal Herni)
  • Kesi yeri fıtığı (İnsizyonel Herni)
  • Epigastrik herni
  • Spiegel herni

Fıtığın Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Tek etkin tedavi yöntemi ameliyat ile onarımdır. Yıllar içerisinde çok farklı cerrahi teknikler uygulanmış olup, artık standart kabul gören yöntemler belirlenmiştir. Günümüzde fıtık ameliyatları iki yöntemle yapılmaktadır. Birincisi fıtığın olduğu kasık bölgesine dışarıdan yapılan bir kesi ile gerçekleştirilen açık veya klasik olarak adlandırabileceğimiz yöntemdir.  İkinci yöntem ise son teknolojik yeniliklere paralel olarak geliştirilen laparoskopik (kapalı) fıtık onarımı yöntemidir.

Hemen Ara