Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp

YURTDIŞI DERNEK ÜYELİKLERİ

YURTDIŞI DERNEK ÜYELİKLERİ

Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp

 • •International Minimally Invasive Gastric Cancer Surgery (Uluslararası Minimal İnvaziv Mide Kanser Cerrahisi Birliği)
  • International Association of Surgeons Gastroenterologists & Oncologists (IASGO)(Uluslararası Cerrahlar, Gastroenterologlar ve Onkologlar Birliği)
  • International Liver Surgeons (ILS) Uluslararası Karaciğer Cerrahları Birliği
  • International Hepato Pancreato Biliary Surgery Association (Uluslarası Karaciğer Pankreas ve Safra Cerrahii Derneği)
  • NOSES Alliance (Doğal Delik Cerrahisi Uluslararsı Birliği’nin kurucu üyesi)
  • International Association of Hydatidology (Uluslararası Kist Hidatik Derneği)
  • International Pilonidal Society (Uluslararası Kıl Dönmesi Derneği)
Hemen Ara