Karaciğer Metastazı Yaşam Süresi

Karaciğer Metastazı Yaşam Süresi

İçindekiler
1. Karaciğer Metastazı Yaşam Süresi
2. Karaciğer Metastazı Sık Karşılaşılan Bir Durum mu?
3. Karaciğer Metastazı Tanısı Nasıl Konur?
4. Karaciğer Metastazı Yaşam Süresi Ne Kadar?
5. Karaciğer Kanserine Göre Yaşam Süresi Farklı mı?
6. Hangi Etmenler Yaşam Süresini Uzatıyor?

Karaciğer Metastazı Yaşam Süresi

Herhangi bir organda başlayan kanser o organın ismi ile anılır. Kanserin farklı organlara sıçraması ise o kanserin metastazı olarak isimlendirilmektedir. Karaciğer metastazı da karaciğer kanserinin mide, ince bağırsak ya da kalın bağırsak gibi komşu iç organlara sıçramasına verilen durumdur. Karaciğer metastazı yaşam süresi birçok farklı etmen göre değişebilirken oldukça zorlu bir süreçtir.

Kanser maalesef dünya üzerinde en yüksek oranda can kaybına sebep olan hastalıklardan bir tanesi. Vücudun herhangi bir bölgesinde başlayabilen kanser türleri hastaların hayatını son derece olumsuz bir şekilde etkiliyor. Tedavisi mümkün olsa da bazı evrelerinde hastalar ciddi zararlar gördüğünden yaşam süreleri kısa olabiliyor.

Karaciğer Metastazı Sık Karşılaşılan Bir Durum mu?

Karaciğer kanseri en sık görülen üçüncü kanser türüdür. Kanser kaynaklı ölümlerde ise ikinci sırayı alır. Bunun sebebi metastazı durumunun karaciğerde sık görülmesidir. Her üç hastanın ikisinde metastazı durumu söz konusudur. İlk etapta metastazı görülmeyen hastada da ilerleyen dönemlerde görülmesi söz konusu olacaktır.

Karaciğer kanın ilk uğrak noktalarından bir tanesidir. Kanın karaciğerden sonra tüm organlara uğruyor olması kanser hücrelerinin hızla yayılmasına sebep olur. Karaciğer metastazı yaşam süresi yayılmanın miktarına bağlı olarak değişir. Karaciğerde bolca kan bulunması kanser hücreleri beslerken kanın farklı organlara gönderimi kanser hücrelerinin yayılmasına sebep olur. Vücut için son derece olumsuz bir durumdur.

Karaciğer Metastazı Tanısı Nasıl Konur?

Karaciğer metastazı tanısı konması genellikle çok zor olmaz. Karaciğerinde ağrılar başlayan ve yapılan testlerde kanserli hücrelere rastlanan kişilere karaciğer kanseri tanısı konacaktır. Eğer benzer hücreler yakın organlarda görünüyorsa metastazı söz konusu demektir. Karaciğer kanseri ilk aşamada tespit edilememişse süreç daha farklı işler.

Vücutta yapılan taramalarda birçok organda kanserli hücreler görünüyorsa bu hücrelerin kaynağı bilinemeyebilir. Bunun için biyopsi yapılması gerekli olacaktır. Yapılan biyopsiler ile birlikte karaciğer metastazı tanısı konur. Hemen ardından tedaviye başlanacaktır. Erken tanı karaciğer metastazı yaşam süresi üzerinde inanılmaz etkilere sahiptir.

Karaciğer Metastazı Yaşam Süresi Ne Kadar?

Karaciğer kanserine yakalanan kişilerde 5 yıllık yaşam süresine ulaşım oranı %90’dır. Karaciğer kanserine yakalanan kişilere yaşam süresinin 5 yılın üzerinde olduğu söylenebilir. Fakat karaciğer metastazı yaşam süresi söz konusu olduğunda durum biraz daha farklıdır. Karaciğer metastazı söz konusu ise 5 yıllık yaşama süresi oranı %13 seviyesine geriler.

Karaciğer metastazı için ortalama yaşam süresi 40-48 ay olarak belirlenmiştir. Herhangi bir tedavi uygulanmazsa ya da uygulanmasının önünde engeller bulunuyorsa hastalar bu süre zarfında hayatını kaybederler. Ancak uygulanacak olan tedaviler 10 yıllık yaşam süresi sunabilmektedir. Tedaviye uygunluk ile birlikte tedavinin uygulanmasının ardından 10 yıllık yaşam süresine ulaşım %30 oranında mümkün olacaktır.

Karaciğer Kanserine Göre Yaşam Süresi Farklı mı?

Karaciğer kendisini yenileme özelliği olan bir organdır. Bu sebeple de karaciğer kanserine yakalanan kişilerde kanserli hücrelerin cerrahi müdahaleler ile alınması sorunun ortadan kalkmasını sağlar. Karaciğerin kendini yeniliyor olması da iyileşme sürecini etkileyecektir.

Fakat hastalarda karaciğer metastazı görülmesi durumu zorlaştırır. Kanser birçok farklı organa bulaştığı için her organda belirli çapta sorunlar başlar. Kullanılabilecek olan ilaçlar farklı organlarda yan etki yaptığından bir seçenek olmaktan çıkacaktır. Bu da yaşamın sonlanması anlamına gelir. Karaciğer kanserine göre karaciğer metastazı yaşam süresi çok daha kısa olmaktadır.

Hangi Etmenler Yaşam Süresini Uzatıyor?

Uzmanlara göre karaciğer metastazı yaşam süresi farklı etmenlere bağlıdır. Erken tanı bu etmenler arasında en önemlilerinden bir tanesidir. Karaciğer metastazı erken teşhis edildiğinde dahi zor tedavi edilir. Diğer organlara sıçramış olan kanserli hücreler cerrahi müdahaleler ile alınır ve hasta iyileşebilir. Erken tanıdan ne kadar uzaklaşılırsa tedavi o kadar zor olacaktır.

Uygulanacak tedaviye uygunluk da önem arz eder. Hastalara %30 oranında 10 yıllık bir yaşam süresi sunan cerrahi uygulamalar maalesef her hasta için uygun olmaz. Hastaların yalnızca %10’luk bir kısmı bu tedaviyi alma şansını elde eder. Bu hastaların da %30’u 10 yıllık bir yaşam süresini elde edecektir.

Hastalığın tedavi edilmesinin yanı sır nüksetmemesi de yaşam süresini uzatır. Maalesef nüksetme oranı %75 seviyesindedir. Hastalar ne kadar kendine dikkat etse de hastalığın tekrarlanmasının önüne geçemeyebilirler.

Hemen Ara